Oświadczenia majątkowe - Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe

W związku z nowelizacją art.62 Ustawy o Policji  z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. Nr 30, poz. 179 z późn. zm), obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.
 
Zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia. W związku z powyższym oświadczenie majątkowe Komendanta Miejskiego Policji w Olsztynie, zgodnie z treścią aktu prawnego, publikowane jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
Oświadczenia majątkowe za 2020 rok
Komendant Komisariatu Policji w Biskupcu- podinsp. Marcin Cydzik
Komendant Komisariatu Policji w Olsztynku- kom. Janusz Wirchanowicz
Komendant Komisariatu Policji w Barczewie- podkom. Paweł Welanc
Komendant Komisariatu Policji w Dobrym Mieście- kom. Barbara Krzyżewska
 
Oświadczenia majątkowe za 2019 rok
Komendant Komisariatu Policji w Biskupcu- podinsp. Marcin Cydzik
Komendant Komisariatu Policji w Olsztynku- kom. Janusz Wirchanowicz
Komendant Komisariatu Policji w Barczewie- podkom. Paweł Welanc
Komendant Komisariatu Policji w Dobrym Mieście- kom. Barbara Krzyżewska
 
Oświadczenia majątkowe za 2018 rok
Komendant Komisariatu Policji w Biskupcu- podinsp. Marcin Cydzik
Komendant Komisariatu Policji w Olsztynku- kom. Janusz Wirchanowicz
Komendant Komisariatu Policji w Barczewie- nadkom. Marcin Świniarski
Komendant Komisariatu Policji w Dobrym Mieście- kom. Barbara Krzyżewska
 
​Oświadczenia majątkowe za 2017 rok
Komendant Komisariatu Policji w Biskupcu- podkom. Tomasz Didjurgeit
Komendant Komisariatu Policji w Olsztynku- podkom. Janusz Wirchanowicz
Komendant Komisariatu Policji w Barczewie- nadkom. Marcin Świniarski
Komendant Komisariatu Policji w Dobrym Mieście- podkom. Barbara Krzyżewska
 
Oświadczenia majątkowe za 2016 rok
Komendant Komisariatu Policji w Biskupcu- podkom. Tomasz Didjurgeit
Komendant Komisariatu Policji w Olsztynku- podkom. Janusz Wirchanowicz
Komendant Komisariatu Policji w Barczewie- kom. Mariusz Szczepański
Komendant Komisariatu Policji w Dobrym Mieście- podkom. Barbara Krzyżewska
 

Pliki do pobrania

 • Data publikacji 08.04.2021 13:21
  (pdf 2.5 MB)
 • Data publikacji 08.04.2021 13:21
  (pdf 2.55 MB)
 • Data publikacji 08.04.2021 13:21
  (pdf 2.78 MB)
 • Data publikacji 08.04.2021 13:21
  (pdf 2.37 MB)

Metryczka

Data publikacji : 01.04.2016
Data modyfikacji : 08.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Olsztynie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Uzupelnij dane redaktora
Osoba udostępniająca informację:
Uzupelnij dane redaktora
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Prokopczyk
do góry