Struktura organizacyjna - Komenda Miejska Policji w Olsztynie

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Komórki organizacyjne służby kryminalnej:

a) Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu

10-011 OLSZTYN, ul. Osińskiego 12/13, tel. 47 73 135 60, fax: 47 73 134 05
 
p.o. Naczelnik - nadkom. Monika Wejknis
p.o. Zastępca Naczelnika- mł. asp. Przemysław Buta
e-mail: naczelnik.ppz@olsztyn.ol.policja.gov.pl
 
b) Wydział do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu
 
​Olsztyn, ul. Partyzantów 23, tel. 47 73 138 30, fax: 47 73 134 65

p.o. Naczelnik wydziału - podinsp. Artur Opalach

p.o. Zastępca naczelnika - kom. Adam Maciejewski

e-mail: naczelnik.ppm@olsztyn.ol.policja.gov.pl
 
​c) Wydział do Walki z Przestępczością Narkotykową
 
​Olsztyn, ul. Partyzantów 23, tel 47 73 134 60, fax 47 73 134 65
Naczelnik wydziału - podinsp. Dariusz Koszałka
e-mail: naczelnik.wpn@olsztyn.ol.policja.gov.pl
 
​d) Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą
 
​Olsztyn, ul. Pstrowskiego 3, tel. 47 73 148 20, fax 47 73 148 25
Naczelnik wydziału  - podinsp. Jarosław Witowicz
Zastępca naczelnika - asp. szt. Natalia Wiśniewska
e-mail: naczelnik.pg@olsztyn.ol.policja.gov.pl
 
e) Wydział Techniki Kryminalistycznej i Statystyki Przestępczości
 
Olsztyn, ul. Partyzantów 23, tel. 47 73 135 32,
​Naczelnik wydziału - podinsp. Krzysztof Wilczyński
e-mail: wtkisp@olsztyn.ol.policja.gov.pl
 
Komórki organizacyjne służby prewencyjnej:
 
a) Wydział Prewencji,
Olsztyn, ul. Pstrowskiego 3, tel. 47 73 147 40, fax: 47 73 147 45 
Naczelnik Wydziału : podinsp. Bernadeta Ćwiklińska-Rydel
Zastępca Naczelnika: podkom. Piotr Jankowski
e-mail: naczelnik.prewencja@olsztyn.ol.policja.gov.pl
 
b) Wydział Zabezpieczenia Miasta,
 
Olsztyn, ul. 5 Pstrowskiego 3, tel. 47 73 147 00, fax: 47 73 147 15
Naczelnik Wydziału – asp. Maciej Kurpiewski
​Zastępca naczelnika - asp. szt. Piotr Sielawa
Zastępca naczelnika - nadkom. Arkadiusz Wróbel
e-mail: naczelnik.wzm@olsztyn.ol.policja.gov.pl
 
c) Wydział Ruchu Drogowego,
 
Olsztyn, ul. Pstrowskiego 3, tel. 47 73 138 80, fax 47 73 138 85
Naczelnika Wydziału – podinsp. Piotr Godlewski
Zastępcy naczelnika -  kom. Łukasz Stryjewski
e-mail: naczelnik.wrd@olsztyn.ol.policja.gov.pl
 
d) Posterunek Policji I w Olsztynie
 
​Olsztyn, ul. Barcza 13, tel. 47 73 136 00, fax 47 73 136 05
Kierownik Posterunku Policji I w Olsztynie - asp. szt. Maciej Łukaszewicz
e-mail: posterunek1@olsztyn.ol.policja.gov.pl
 
e) Posterunek Policji II w Olsztynie
 
Olsztyn, ul. Kapitańska 23, tel. 47 73 147 61
​Kierownik Posterunku Policji II w Olsztynie - asp. szt. Sylwia Kopeć
e-mail: posterunek2@olsztyn.ol.policja.gov.pl
 
f) Posterunek Policji III w Olsztynie,
 
Olsztyn, ul. Pstrowskiego 3, tel. 47 731 47 67, fax 47 73 147 45
Kierownik Posterunek Policji III w Olsztynie - asp. szt. Edyta Dobies-Szkamruk
e-mail: posterunek3@olsztyn.ol.policja.gov.pl
 
Komórki organizacyjne służby wspomagającej działalność Policji w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym:

a) Referat Administracyjno-Gospodarczy,

Olsztyn, ul. Pstrowskiego 3, tel. 47 73 133 42, fax 47 73 133 75
Kierownik referatu - Izabela Żuk
e-mail: referat.ag@olsztyn.ol.policja.gov.pl

b) Zespół Kadr i Szkolenia,

​Olsztyn, ul. Partyzantów 23, tel. 47 73 133 51, 47 73 133 38, fax 47 73 133 45
​Specjalista - koordynator zespołu - Julita Korus-Bazydło
e-mail: kadry@olsztyn.ol.policja.gov.pl
 
c) Zespół Ochrony Informacji Niejawnych,
 
Olsztyn, ul. Partyzantów 23, tel. 47 73 136 90, fax 47 73 133 33 
​Pełnomocnik ochrony informacji niejawnych- Joanna Waś
e-mail: zespol.oin@olsztyn.ol.policja.gov.pl
 
d) Zespół Prezydialny,
 
Olsztyn, ul. Partyzantów 23, tel 47 73 133 54, 47 73 133 53, fax 47 73 133 33
Specjalista zespołu - Ewa Pokropska
e-mail: zespol.prezydialny@olsztyn.ol.gov.pl
 
e) Zespół ds. Dyscyplinarnych, Skarg i Wniosków,
 
Olsztyn, ul. Partyzantów 23, tel 47 73 133 56, fax 47 73 133 45
Koordynator Zespołu - kom. Katarzyna Zajkowska
e-mail: skargi@olsztyn.ol.policja.gov.pl

f) Zespół Informatyki,

Olsztyn, ul. Pstrowskiego 3, tel. 47 731-48-74, fax 47 73 148 75
Koordynator Zespołu: Ewelina Pendrak
e-mail: informatyka@olsztyn.ol.policja.gov.pl
 
g) Zespół Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
 
Olsztyn, ul. Partyzantów 23, tel 47 73 136 35
e-mail: zespol.op@olsztyn.ol.policja.gov.pl
 
h) Zepsół Prasowo-Informacyjny
 
Olsztyn, ul. Patryzantów 23, tel. 47 73 133 40
e-mail: prasowy@olsztyn.ol.policja.gov.pl
 
 

Metryczka

Data publikacji : 01.12.2009
Data modyfikacji : 15.04.2024
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Olsztynie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł. asp. Rafał Prokopczyk
Osoba udostępniająca informację:
mł. asp. Rafał Prokopczyk WP KMP w Olsztynie
Osoba modyfikująca informację:
sierż. szt. Andrzej Jurkun
do góry